De Bergenske (Norge)

Identitet

Ny identitet på uppdrag av hotell- och serviceföretaget De Bergenske som driver de fem unika hotellen Villa Terminus, Grand Hotel Terminus, Hotel Zander K, Hotel Bergen Børs och Hotel Augustin.

Logotype, grafiska element, typografi, marknadsföring, skyltsystem, food truck, böcker om hotellen, trycksaker, presentationsmaterial, dokumentmallar, stationery med mera.

Texter: Lars Forsberg. PR: Zetteler, London. Fotografi från Bergen: Patrik Lindell.

I samarbete med Claesson Koivisto Rune. (2016–17)